Shop online

Privacy policy

NAYAN NV neemt de bescherming van de persoonsgegevens van de Gebruikers zeer ernstig. Het doel van deze Privacy Policy is U te informeren over welke informatie wordt verzameld, hoe wij deze zullen gebruiken, en hoe u deze kan wijzigen of verwijderen.

NAYAN NV behoudt zich het recht om de Privacy Policy te wijzigen. Indien u omwille van de aanpassingen uw persoonlijke informatie wenst te verwijderen, kan dit conform Paragraaf 3.

Definities van termen gebruikt in deze Privacy Policy kan u vinden in artikel 18 van de Algemene Voorwaarden door hier te klikken.

1. Verzamelde informatie en gebruik.

De persoonlijke gegevens die U ons bezorgt, worden verwerkt in een database beheerd door NAYAN NV, naamloze vennootschap, gevestigd te 8800 Roeselare, met maatschappelijke zetel te Schellebellestraat 8, en exploitatiezetel te 8850 Ardooie, Pittemsestraat 58D en is geregistreerd in Kortrijk onder het BTW nummer BE0806661106. NAYAN NV gebruikt Uw gegevens om de overeenkomst te kunnen voeren en voor eigen marketingdoeleinden.

Onder "Persoonlijke informatie" wordt verstaan : uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, kredietkaartnummer, enz. Deze informatie wordt verzameld wanneer U intekent op onze nieuwsbrief of andere infovelden invult, wanneer U deelneemt aan een wedstrijd of wanneer U een online bestelling plaatst. NAYAN NV verwerkt tevens informatie met betrekking tot welke pagina's worden bezocht op de Site ("tracking") om zo aan de noden en wensen van de Gebruiker te voldoen.

2. Vlot gebruik van de Site

De Site is ontwikkeld om de e-commerce beveiliging van Network Solutions te ondersteunen. Deze technologie werkt het best indien de Site bekeken wordt met behulp van MS Internet Explorer (7.0 of hoger), of Mozilla Firefox. We gebruiken een 128-bit codering om Uw persoonlijke gegevens door te sturen naar onze database.

3. Corrigeren of verwijderen van informatie

Het is steeds mogelijk uw persoonlijke gegevens op te vragen door een e-mail te sturen naar cs-godiva@nayan.be , of via het klantencenter. Deze persoonlijke gegevens kunnen via dezelfde weg worden aangepast of verwijderd indien daartoe wettelijke grond bestaat. Daarnaast kan U via voormeld e-mailadres steeds vragen niet meer te worden gecontacteerd voor direct marketing doeleinden.

4. Beveiliging van persoonlijke informatie

NAYAN NV stelt alles in het werk om de Gebruikersgegevens te beschermen. Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via Ogone, de voornaamste PCI goedgekeurde Europese leverancier van betalingsdiensten. Overige persoonlijke informatie zal naar de databank van NAYAN NV worden overgebracht via SSL (Secure Sockets Layer) bescherming dewelke wordt geleverd door het netwerkbedrijf Network Solutions.

De servers worden gehuisvest te Brussel (België) door een Microsoft Gold Partner, Combell Group, en een Internet Hosting Provider. Deze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten. De servers worden beveiligd via multi-level firewalls en een standaard veiligheidsprotocol.

5. Cookies plaatsen en IT informatie opslaan

De Site maakt gebruik van "cookies". Een cookie is een klein blokje gegevens die onze server op Uw PC plaatst met als doel de bestellingsprocedure te vergemakkelijken. Voor meer informatie met betrekking tot "cookies" wordt verwezen naar : www.allaboutcookies.org. Wordt U doorgestuurd naar ons via een partner (affiliate), dan plaatsen wij een cookie teneinde een nauwkeurige tracking toe te laten. Onze Site herkent de homeservers van bezoekers, maar niet hun e-mailadressen.

Bijkomend zullen wij het IP adres van uw Internet Provider opslaan in onze web logs, samen met het browser type, het operating system en de bezochte pagina's op de Site.

6. Kinderen

Kinderen (jonger dan 13 jaar) mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Jongeren (tussen 13 jaar dan 18 jaar) mogen geen persoonlijke informatie doorsturen, of bestellingen plaatsen en kunnen dus enkel gebruik maken van de diensten van de Site onder toezicht en goedkeuring van de ouders of voogd.

NAYAN NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

7. Links

Mogelijks zal u links vinden op de Site naar andere websites. Zodra u evenwel de Site verlaat is de Privacy Policy van NAYAN NV niet meer van toepassing. NAYAN NV is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website.

8. Privacy Policy aanvaarden

Deze Privacy Policy voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of U deze Site wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie naar NAYAN NV wenst te verzenden. Door op de Site te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt U de Privacy Policy. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze Privacy Policy wordt omschreven.

9. Vragen ?

Voor vragen kan U steeds terecht bij NAYAN NV op volgend e-mailadres : cs-godiva@nayan.be of NAYAN NV, Schellebellestraat 8, 8800 Roeselare, België.