Shop online

Het Lady GODIVA-initiatief

Meer dan 1.000 jaar geleden ondernam Lady Godiva haar legendarische missie te paard om te strijden voor de rechten van haar gemeenschap. Hiermee startte ze een missie die GODIVA vandaag voortzet, om een wereld te bouwen waarin we allemaal gewaardeerd worden voor onze inherente waarde.

Om dit erfgoed te eren, wil GODIVA met haar organisatie vrouwen wereldwijd kansen bieden via het Lady GODIVA-initiatief. In dit kader erkennen en belonen we niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) en organisaties zonder winstoogmerk die innoverend en zinvol werk verrichten in hun gemeenschappen om gelijkheid voor vrouwen te creëren.

  1. World

    Elk jaar zal GODIVA een selecte groep organisaties wereldwijd belonen die ervoor ijveren vrouwen kansen te bieden. Elke organisatie zal een geldbedrag ontvangen om hun inspirerend werk voort te zetten, alsook onbetaalbare wereldwijde zichtbaarheid en de betrokkenheid van onze wereldwijde GODIVA-gemeenschap.

  2. Voting

    Na een eerste doorlichting door het Social Impact Team, brengen de chocolatiers van GODIVA (de medewerkers) hun stem uit om te beslissen welke organisaties worden beloond en het geldbedrag ontvangen. Onze organisatie probeert vreugde te brengen aan de hand van individuele en maatschappelijke acties. GODIVA hecht er belang aan dat dit programma door onze medewerkers wordt gestuurd, want onze chocolatiers hebben het laatste woord over de samenwerking met anderen.

  3. Diversiteit

    Bij GODIVA trachten we een cultuur te scheppen waarin diversiteit, gelijkheid en inclusie vooropstaan. We beloven de ogen van mensen te openen voor een mooiere wereld. Het Lady GODIVA-initiatief is een belangrijk element van deze verbintenis, aangezien we streven naar een betere toekomst.

Winnaars voor 2021 van het Lady GODIVA-initiatief

Belgium

België

#SheDIDIT

Biedt een platform waar vrouwen met een andere culturele achtergrond kunnen uitgroeien tot ondernemers of hun ondernemerstalent verder kunnen ontwikkelen. #SheDIDIT is een uniek platform voor talenten met uiteenlopende etnische en culturele achtergronden. Vrouwen die onlangs zijn geïmmigreerd naar een land of uit een familie komen die is geïmmigreerd, worden geholpen om hun projecten of ideeën te verwezenlijken. Ook wordt hun expertise in de kijker geplaatst in een online talentenpool.

De organisatie richt zich op vrouwen die in België geboren en opgegroeid zijn en op vrouwen die recentelijk in het land zijn aangekomen en ondernemer willen worden, jonge vrouwen met veel potentieel en opkomende talenten.

Meer informatie over #SheDIDIT

Canada

Canada

Up With Women

Een groeiende liefdadigheidsorganisatie die vrouwen die recentelijk dakloos zijn geworden en hulp nodig hebben helpt duurzame, bloeiende loopbanen en ondernemingen te ontwikkelen om hen voor eens en altijd uit de armoede te redden. Het doel van hun beproefde programma is om de komende drie jaar een positieve impact te hebben op meer dan 1.000 levens.

Meer informatie over Up With Women

China

China

China Women’s Development Foundation (CWDF)

Een nationale openbare stichting die in december 1988 is opgericht door de Nationale Chinese Federatie van Vrouwen. CWDF zamelt geld in in China en andere landen en regio’s om de rechten en belangen van vrouwen te beschermen, de levenskwaliteit van vrouwen te verbeteren en de ontwikkeling van door vrouwen aangestuurde initiatieven in China te promoten, en dit om een evenwichtigere maatschappij te bouwen.

Meer informatie over China Women’s Development Foundation (CWDF)

UK

Groot-Brittannië

Against Violence & Abuse (AVA)

Een baanbrekende, onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie die op gender gebaseerd geweld binnen heel Groot-Brittannië de wereld uit wilt helpen door middel van op bewijs gebaseerde verandering. AVA tracht de dienstverlening te verbeteren voor slachtoffers van geweld door scholing, hulpbronnen, advies. Ook proberen ze een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes middels beleidsregels, onderzoek en preventie.

Meer informatie over AVA: Against Violence & Abuse

U.S.A.

Verenigde Staten

Hot Bread Kitchen

Een organisatie die economische kansen creëert door middel van banen in de voedingssector.

Hot Bread Kitchen richt zich op opwaartse mobiliteit voor personen die te beurt vallen aan ongelijkheid op basis van gender, ras, sociale status en/of economische status in New York City. De organisatie grijpt hiertoe het enorme potentieel van de voedingssector aan. Hot Bread Kitchen tracht meer vaardigheden, connecties en kansen te bieden aan getalenteerde vrouwen en kleine ondernemingen.

Meer informatie over Hot Bread Kitchen